Polski   English  

Reduktor przepływu w zatoce wieńcowej Neovasc REDUCER to innowacyjny implant umożliwiający kardiologom udzielenie pomocy pacjentom cierpiącym na dusznicę bolesną pomimo zastosowania wszelkich dostępnych sposobów leczenia interwencyjnego i farmkologicznego.REDUCER - implantowany przezskórnie do zatoki wieńcowej serca - po pokryciu się nabłonkiem, tj. ok w 2 tygodnie od chwili implantacji, wywołuje zwrotną falę ciśnienia powodującą przywrócenie fizjologicznych proporcji napływu krwi do naczyń epikardialnych oraz endokardialnych.Bo układ naczyń zasilających serce to nie tylko duże naczynia wieńcowe (powyżej, po lewej) ale 'dżungla' mikronaczyń (powyżej, po prawej). Interwencje wieńcowe (PTCA, stenty) otwierają te duże naczynia ale często nie poprawiają napływu do mikronaczyń. I tu rozwiązanie przynosi REDUCER!


Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane w pracach szwedzkiego kardiochirurga, Claude Schaeffer Beck'a. Wyniki prac Beck'a - potwierdzone niezależnie przez badawczy z Cleveland Clinic - wykazały, że ograniczenie średnicy przepływu w zatoce wieńcowej do ok. 3mm skutkuje nie tylko blisko 90% redukcją symptomów bólowych ale także obniżeniem śmiertelności grupy leczonej stworzoną przez niego metodą.
Stworzony przez firmę Neovasc na podstawie prac Prof. S. Banai REDUCER jest cewnikową implementacją techniki przedstawionej przez Beck'a. Wyniki pierwszych zabiegów  wykonanych z zastosowaniem REDUCER'a zostały opublikowane w JACC w roku 2007. 
Wyniki przełomowego badania COSIRA /międzynarodowego, prospektywnego, randomizowanego, zaślepionego na efekt placebo/ przedstawiono w NEJM w roku 2015. Kolejne publikowane prace niezależnych od siebie grup badawczych potwierdzają pierwsze prace badawcze. Co uderzające: wyniki wskazują, że korzyść pacjenta z implantacji REDUCER'a nie maleje z upływem czasu i trwa niezmiennie kilkanaście lat po wykonaniu zabiegu!
Jakość wyników zaowocowała wprowadzeniem REDUCER'a do opublikowanych w 2019 roku wytycznych  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznej:


Co w praktyce oznacza możliwość zastosowania REDUCER'a w leczeniu? Dramatyczną poprawę jakości życia manifestującą się przez brak uniemożliwiających wcześniej wszelkie aktywności bólów wieńcowych. Możliwość samodzielnego wyjścia na spacer. Możliwość powrotu do życia osób zdrowych.

P.S. To ostatnie ma również przełożenie praktyczne na koszty dla systemu opieki zdrowotnej. Opblikowane wyniki badań wskazuą, że implantacja REDUCERa redukuje liczbę hospitalizacji o 92% (!). Redukcja hospitalizacji oraz branych przez pacjentów leków sprawia, że koszty zabiegu implantacji REDUCER'a 'zwracają się' w ciągu niecałych 12 miesięcy od zabiegu(!)
(wszystkie publikacje dostępne w domenie publicznej).