Polski   English  

Polimed -zamykanie uszka lewego przedsionka

Prewencja udarów niedokrwiennych poprzez zamknięcie uszka lewego przedsionka serca

Jednym z najgroźniejszych skutków migotania przedsionków (AF) jest  udar mózgu. Udary niedokrwienne związane z AF stanowią 15-20%  wszystkich  udarów mózgu. Cechują sie większą śmiertelnością i chorobowością w porównaniu z innymi rodzajami takich incydentów. Ocenia się, że ryzyko zgonu u chorych po takim udarze wynosi 20-25% w ciągu pierwszych 30 dni, a około 40% chorych, którzy go przeżyją ma znaczne deficyty neurologiczne, co sprawia, że ten rodzaj udaru jest uważany za najgorzej rokujący”  (Zwiększone ryzyko zakrzepowo-zatorowe w migotaniu przedsionków i profilaktyka udaru mózgu u kobiet, Prof. dr hab. med. Anetta Undas, UJ w Krakowie, Przegląd Lekarski 2014)


Prewencja udarów poprzez wykonanie zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca (ang. LAA - Left Atrium Appendage) dedykowanym okluderem to dziedzina mająca obecnie kilkunastoletnią historię. Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka ma zapobiegać przedostawaniu się skrzeplin z uszka lewego przedsionka do układu naczyniowego. To rozwiązanie przede wszystkim dla chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków mające zapobiec wystąpieniu niedokrwiennego udaru mózgu przez przedostawaniu się skrzeplin do układu krążenia. Badania kliniczne wskazują, że w 91% przypadków udaru u pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków materiał zakrzepowy odpowiedzialny za udar pochodzi z uszka lewego przedsionka (Wyniki badania SPAF III, Journal of American Society of Echocardiography, vol.12, issue 12, grudzień 1999, str. 1080-1087)

Pierwsze wyniki badań pierwszego w historii okludera do LAA  - PLAATO firmy Appriva Medical Inc. - opublikowano w Circulation w marcu oraz w maju 2002r.  Opublikowane w lipcu 2005 roku wyniki badania PLAATO stworzyły podwaliny tej nowej techniki leczenia. Gdy trwało jeszcze badanie PLAATO inna amerykańska firma - Atritech Inc. - rozpoczęła prace nad najbardziej obecnie znanym okluderem do zamykania uszka lewego przedsionka o nazwie WATCHMAN. Na bazie wyników badań PROTECT-AF oraz PREVAIL właśnie WATCHMAN uzyskał w roku 2015, jako pierwszy,  aprobatę amerykańskiego FDA. Wkrótce możemy się spodziewać pojawienia się na rynku nowych, skutecznych zestawów do zamykania uszka lewego przedsionka.


Leki zmniejszające krzepnięcie krwi
Istnieją leki, których stosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgowego i innych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leki te mogą zostać zalecone przez lekarza. Najczęściej stosowanymi lekami przeciwzakrzepowymi są pochodne kumaryny (nazwy handlowe preparatów: Sintrom, Acenokumarol, Warfin). Coraz popularniejsze są leki nowej generacji takie jak dabigatran, rywaroksaban czy apiksaban. Podawanie tych leków zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgowego, jednak terapia wiąże się z ryzykiem wystąpienia m.in.powikłań krwotocznych. Skuteczność działania leków przeciwzakrzepowych jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od diety oraz przyjmowania innych leków. Z tego powodu konieczne jest systematyczne badanie krzepnięcia krwi w celu ustalenia odpowiedniej dawki leku przeciwzakrzepowego. W przypadku leków starszej generacji wiąże się to z koniecznością częstych pobrań krwi. Opublikowane wyniki badań dowodzą, że opracowane ostatnio nowe metody zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym stanowią alternatywę dla leczenia przeciwzakrzepowego. Uważa się, że chorych z migotaniem przedsionków zamknięcie uszka lewego przedsionka zapobiega przedostawaniu się skrzeplin do układu naczyniowego i powstawanie zatorów. Wyniki badania PROTECT-AF porównującego leczenie tej grupy pacjentów warfaryną z leczeniem przez zamknięcie uszka lewego przedsionka za pomocą okludera WATCHMAN wskazują na bezpośrednią przewagę leczenia z użyciem WATCHMAN'a w zakresie redukcji ryzyka udaru, epizodów zatorowych oraz śmierci z powodów krążeniowych lub niewyjaśnionych (Reddy VY, Siever H, Halperin J, et al, Percutanous Left Atrium Appendage Closure vs Warfarin for Atrial Fibrillation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2014;312 (19):1988-1998)W jaki sposób wszczepia się okluderowi do zamykania uszka lewego przedsionka?

Sposób wszczepienia urządzenia jest podobny, jak podczas zabiegu powszechnie obecnie wykonywanej angioplastyki wieńcowej czy zamykania wad przegrody międzyprzedsionkowej.
Implant jest umieszczany w sercu przy użyciu giętkiego cewnika wprowadzanego przez żyłę udową do prawego przedsionka a następnie przez przegrodę międzyprzedsionkową do lewego przedsionka. Po uzyskaniu odpowiedniego położenia cewnika w sercu wykonywane są zdjęcia umożliwiające dokonanie pomiarów wielkości uszka lewego przedsionka i dobranie odpowiedniego rozmiaru okludera. Po wprowadzeniu go do uszka i potwierdzeniu właściwej pozycji  okluder jest uwalniany rozprężają się w uszku i w efekcie trwale zamykając jego ujście. Do momentu całkowitej endotelizacji okludera wymagane jest leczenie przeciwkrzepliwe. Decyzję o jego zakończeniu podejmuje lekarz.