Polski   English  
Oferowane przez nas produkty:

Stenty uwalniająceg lek (DES):
BioMatrixFlex / BioMatrixNeoFlex
BioFreedom
Axxess
BioMatrixFlex BTK


Balony uwalniające lek (DEB):
BioStream

BioPath014
BioPath035


Balony do leczenia restonozy:
GRIP

Stent samorozprężalny do SFA:
BioMimics3D

Diagnostyka obrazowa:
Cyfrowa gamma kamera D-SPECT

Zestawy okluderów do zamykania wad strukturalnych:
- okludery do ASD
- okludery do PFO
- okludery do PDA
- okludery do PLD (przecieków
  okołozastawkowych)

Stymulatory do leczenia nadciśnienia lekoopornego i niewydolności serca:
Barostim neo

Ultalekkie fartuchy ochronne RTG:
INFAB Revolution

Systemy do wewnątrznaczyniowej hipo- i normotermii terapetycznej:
 •   konsola ThermogardXP
 •   cewnik QUATTRO
 •   cewnik ICY
 •   cewnik CoolLine
 •  
 • Sprzęt do neuroradiologii zabiegowej
 • J&J DePySynthes Codman Neuro:
 •   spirale embolizacyjne CASHMERE,
 •   DELTAPAQ, DELTAPLUSH,
 •   Cerecyte, PRESIDIO, ULTIPAQ, ORBIT
 •   balony do remodellingu ASCENT
 •   trombektom REVIVE PV
 •   mikroprowadniki AGILITY
 •   cewniki prowadzące ENVOY, ENVOY DA XB


Polimed - kilka słów o nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się we wprowadzaniu do praktyki klinicznej innowacyjnych technologii medycznych.

Nasza stale poszerzana oferta obejmuje m.in. urządzenia do przezskórnego leczenia wad serca (np. ASD, VSD, PDA), urządzenia zapobiegające udarom (okludery do uszka lewego przedsionka) , sprzęt neuroradiologiczny do przezskórnego leczenia naczyń mózgowych czy urządzenia do ratującej życie hipotermii śródnaczyniowej.

Blisko współpracując z twórcami nowych technologii medycznych z całego świata, nasz zespół jest często zaangażowany w projekty nowych rozwiązań jeszcze w fazie powstawania ich koncepcji. Spośród wielu projektów staramy się wybierać te najważniejsze dla zdrowia pacjentów. Życzymy Państwu, byście nigdy nie musieli mieć kontaktu z naszymi produktami, ale życzymy też, byście kiedy sytuacja tego będzie wymagać, mieli szanse być nimi leczeni. I pamiętajcie: zdrowy, aktywny tryb życia jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu problemów ze zdrowiem!Polimed Sp.  z o.o., ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa
Tel: +48 22 643 5260, faks: +48 22 644 0664,  e-mail:info@polimed.com.pl
REGON: 015329122, NIP: 951-20-66-136, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000147121. Kapitał zakładowy w całości opłacony 240 000,00 PLN